Over ICTinformatiepakketten.nl

ICTinformatiepakketten.nl biedt informatie die beslissers in ICT projecten bij bedrijven en overheden ondersteunt bij het selecteren van automatiseringsoplossingen en leveranciers. De informatie is beschikbaar in de vorm van informatiepakketten, die via deze website gratis en vrijblijvend kunnen worden aangevraagd door organisaties die zich serieus oriënteren op nieuwe ICT oplossingen. ICTinformatiepakketten.nl is een initiatief van het ICT informatiecentrum, het onafhankelijke ICT kennisplatform.

Waarom deze website?
De afhankelijkheid van informatie- en communicatietechnologie bij bedrijven en overheden neemt telkens toe. Als gevolg hiervan ook de financiële en operationele risico's rondom ICT projecten. Het nemen van beslissingen over ICT toepassingen en investeringen vereist hierdoor steeds meer kennis bij beslissers in deze projecten. Met het op het juiste moment beschikbaar hebben van relevante kennis en informatie kunnen risico's worden verkleind en neemt de kans op succesvolle keuzes en een succesvol ICT project toe. Het ICT informatiecentrum biedt met deze website een overzicht van beschikbare informatiepakketten die tot doel hebben die kennis en informatie te leveren. Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan goede beslissingsprocessen rondom investeringen in hard- en software en de toepassing ervan in de praktijk.

Onafhankelijk
Vanwege het ontbreken van leden, sponsors of andere vaste bindingen met leveranciers van ICT diensten en producten, is het ICT informatiecentrum volledig onafhankelijk in de samenstelling van de informatiepakketten en er is geen belang bij de uitkomst van beslissingen over de keuze of toepassing van ICT oplossingen. ICT leveranciers hebben op geen enkele wijze onzichtbaar invloed op de samenstelling of inhoud van het informatiepakket. Daar waar leveranciers van ICT diensten en producten het mogelijk maken om informatiepakketten gratis ter beschikking te stellen of zelf verantwoordelijk zijn voor de samenstelling ervan, is dat voor de aanvrager altijd duidelijk.

Exclusieve publicaties
Bijna alle publicaties die deel uitmaken van de gratis informatiepakketten, zijn hiervoor exclusief ontwikkeld. Soms wordt gebruik gemaakt van boeken die in de handel verkrijgbaar zijn. Eigen publicaties staan onder eigen redactie of komen tot stand in samenwerking met onafhankelijke ICT redacteuren en externe kennisleveranciers. Indien externe kennisleveranciers verbonden zijn aan leveranciers van commerciële ICT producten of diensten, dan wordt dit de gebruiker van de informatie altijd kenbaar gemaakt, zodat in alle gevallen duidelijk is vanuit welke belangen een publicatie tot stand is gekomen.

ICT informatiecentrum
Het ICT informatiecentrum bundelt een reeks initiatieven en websites rondom de keuze en toepassing van ICT oplossingen voor bedrijven en overheden in Nederland en België. Sinds 2001 vormen de onder het ICT informatiecentrum vallende initiatieven het langst bestaande en grootste distributiekanaal van informatie over de selectie en implementatie van ICT oplossingen. Veel grote en kleine organisaties maakten reeds gebruik van de informatiepakketten.